UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Program participacije

Konkurs UNESCO za finansiranje projekata u okviru Programa participacije 2014 – 2015

  • PDF

Na osnovu Rezolucije 37 C/72, usvojene na 37. Generalnoj konferenciji UNESCO, Nacionalna komisija za UNESCO objavljuje Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Programa participacije za 2014-2015. godinu

Uslovi prijave:

1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta.

2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentom 37 C/5 Program i budžet UNESCO za period 2014-2017 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002266/226695e.pdf . Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima za pet glavnih programskih oblasti Organizacije za period 2014-2017, koji su sadržani u dokumentu 37 C/5.

3. Budžet projekta: u skladu sa članom 14. Rezolucije 37 C/72, prema kojem su utvrđeni iznosi finansijskih sredstava, u skladu sa nivoom projekta, maksimalan iznos za projekte nacionalnog nivoa je $26,000; podregionalnog ili međuregionalnog $35,000, a projekat regionalnog nivoa $46,000.

4. Trajanje projekta: krajnji rok za realizaciju odobrenih projekata je 31.12.2015. godine.

Opširnije...

UNESCO odobrio 10.000 američkih dolara za projekat “Prezentacija i uređenje arheološkog lokaliteta Duklja”

  • PDF

U okviru konkursa Nacionalne komisije za UNESCO Crne Gore za Program participacije 2012-2013. godine, generalna direktorka UNESCO, Irina Bokova odobrila je projekat "Prezentacija i uređenje arheološkog lokaliteta Duklja" u iznosu od 10.000 američkih dolara. Partneri u implementaciji projekta su JU Muzeji i galerije Podgorice i Istorijski institut Crne Gore, a u okviru projekta, osim aktivnosti na uređenju samog lokaliteta i pripreme brojnih publikacija, planira se i formiranje elektronske biblioteke koja će biti dostupna istraživačima širom svijeta.

Opširnije...

UNESCO odobrio projekat "Interaktivni centri za rano i predškolsko obrazovanje" u iznosu od 26.000 američkih dolara

  • PDF

Generalni direktor UNESCO-a je odobrio projekat "Interaktivni centri za rano i predškolsko obrazovanje" u iznosu od 26.000 američkih dolara, u skladu sa zahtjevom koji je Ministarstvo prosvjete i sporta podnijelo Nacionalnoj komisiji za UNESCO u okviru Programa participacije 2012 – 2013.

Projekat "Interaktivni centri za rano i predškolsko obrazovanje" ima za cilj da obezbijedi visokokvalitetne, sveobuhvatne i inkluzivne usluge svoj djeci u Crnoj Gori od rođenja do polaska u osnovnu školu, sa naročitim akcentom na djecu sa posebnim potrebama. Jedan od prioriteta ovog projekta jeste povećanje obuhvata djece i širenje postojećih prostornih kapaciteta namijenjenih predškolskim ustanovama putem povećanja broja objekata u ciljnim opštinama. Takođe, dat je prioritet djeci iz marginalizovanih i ugroženih grupa, uključujući i djecu koja žive u udaljenim seoskim oblastima. Projekat zagovara i unapređenje i razvoj različitih modela podrške, saradnje i učešća roditelja u procesu vaspitanja i obrazovanja njihove djece.

Opširnije...

Odobren prvi projekat u okviru UNESCO Programa participacije 2012 - 2013

  • PDF

PP handbookGeneralni direktor UNESCO-a je odobrio projekat "Ka prekograničnom rezervatu biosfere Skadarskog jezera" u iznosu od 34.000 USD, u skladu sa zahtjevom koji je NVO Green Home podnio u okviru Programa participacije 2012 – 2013.

Ovaj program ima za cilj da pomogne u poboljšanju životnih uslova u neprivilegovanim zemljama članicama kroz izgradnju novih kulturnih, obrazovnih, naučnih, komunikacijskih i informacijskih kapaciteta sa opipljivim i dugoročnim efektima na razvoj ovih država. Program participacije predstavlja dopunu redovnih aktivnosti UNESCO-a kroz analizu, evaluaciju i olakšavanje sprovođenja nacionalnih, subregionalnih, regionalnih i među-regionalnih projekata koji su direktno povezani sa aktivnostima Organizacije.

Opširnije...

36C/ Rezolucija 69

  • PDF

36C/ Rezolucija 69

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572