UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Tentativna lista Crne Gore

  • PDF

TENTATIVNA LISTA CRNE GORE

1. Istorijsko jezgro Cetinja

2. Stari grad Bar

3. Duklja

4. Nacionalni park Biogradska gora

5. Stećci - srednjovjekovni nadgrobni spomenici

6. Venecijanski odbrambeni sistem između XV i XVII vijeka

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=me

Priprema jednog područja za UNESCO listu svjestke baštine je višegodišnji proces, koji uključuje sve strukture društva. Pored pripreme same dokumentacije, odnosno Nominacionog dosijea, potrebno je paralelno pripremiti to područje za obaveze koje proističu iz budućeg statusa "svjetska baština". Žitelji jednog takvog područja moraju biti upoznati sa svim vrijednostima koje to područje ima, kako bi se na pravi način i starali o njemu.

Područje svjetske baštine po definiciji pripada svim građanima svijeta i kao takvo mora imati adekvatan tretman i posebnu pažnju. Stoga je ono i zajednička odgovornost svih, kako državnih i lokalnih vlasti, tako i samih žitelja.

Ne možemo sa sigurnošću reći da li će svako nominovano područje biti proglašeno svjetskom baštinom i da li su zaista vrijednosti tog područja izuzetna univerzalna vrijednost, kako to definiše Konvencija o svjetskoj baštini iz 1972. godine, ali svaka država ima pravo da kandiduje dobra za koja smatra da imaju potencijal da se nadju na ovoj listi.

Crna Gora je tako formirala svoju Listu potencijalnih kulturnih i prirodnih dobara, tzv. Tentativnu listu. Na toj listi su, za sada, pored Istorijskog jezgra Cetinja, Stari grad Bar, Duklja, Nacionalni park Biogradska gora i Stećci – sredjovjekovni nadgrobni spomenici. Lista potencijalnih dobara se može dopuniti u svakom trenutku, a u skladu sa Operativnim smjernicama o primjeni Konvencije o svjetskoj baštini, ponovno se razmatra i podnosi najmanje svakih deset godina.

Crna Gora trenutno radi na pripremi Nominacionog dosijea za Istorijsko jezgro Cetinje, i zajedničku nominaciju za Stećke - srednjevjekovne nadgrobne spomenika u saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Srbijom.

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572