UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Kulturna baština - Most ka zajedničkoj budućnosti

  • PDF
There are no translations available.

Regionalna inicijativa "Kulturna baština – most ka zajedničkoj budućnosti" okvir je saradnje UNESCO kancelarije u Veneciji, zasnovana na zajedničkoj težnji regionalnog, strateškog pristupa u očuvanju i promociji kulturne baštine regiona Jugoistočne Evrope. Ovaj okvir saradnje otpočeo je ministarskom konferencijom u Mostaru 2004. godine, koja je rezultirala osnivanjem posebnog „Povjereničnog fonda za kulturnu baštinu u Jugoistočnoj Evropi" sa ciljem da podrži konkretne aktivnosti iz oblasti kulturne baštine zemalja Regiona. Povjerenički fond je osnovan 2005. godine pod upravom kancelarije UNESCO u Veneciji - odsjek za kulturu, uz finasijsku podršku Vlade Republike Italije (Ministarstvo inostranih poslova - Cooperazione Italiana).

Od 2005. godine, Povjerenički fond je omogućio uspješnu implementaciju brojnih aktivnosti u svim partnerskim zemljama koje su učestvovale na Mostarskoj ministarskoj konferenciji (Albanija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija i Srbija).

Uz podršku Povjereničkog fonda, Ministarske konferencije o kulturnoj baštini u Jugoistočnoj Evropi su se institucionalizovale u godišnje konferencije (Venecija 2005, Ohrid 2006, Zadar 2007, Budimpešta 2008, Cetinje 2010 i Beograd 2011), koje predstavljaju jedan od glavnih okvira saradnje u cilju promocije kulturne baštine Jugoistočne Evrope, kao zajedničkog sredstva za dijalog i održivi razvoj.

VI Ministarska konferencija o kulturnoj baštini Jugoistočne Evrope održana je 23. aprila 2010. godine na Cetinju.

Konferencija je održana uz podršku UNESCO kancelarije u Veneciji – Regionalna kancelarija za nauku i kulturu u Evropi, kao nastavak regionalne saradnje u okviru programa »Kulturna baština – Most ka zajedničkoj budućnosti«.

Sumiranjem zajedničkih aktivnosti ostvarenih u proteklih pet godina, šesta Ministarska konferencija predstavljala je prekretnicu u nastavku ovog okvira saradnje. Zasnivajući je na zajedničkoj težnji regionalnog, strateškog pristupa u očuvanju i promociji kulturne baštine, cilj i program Konferencije inspirisani su "Preporukama iz Sofije" koje su usvojene od strane Medjunarodne radne grupe, 20. marta 2009. godine, kako bi se definisao novi Akcioni plan, koji je, zajedno sa Deklaracijom, prezentovan i usvojen na Konferenciji na Cetinju.

U okviru VI Ministarske konferencije, u ateljeu Dado na Cetinju, organizovana je izložba projektnih aktivnosti koje su realizovane u okviru ove inicijative u zemljama Regiona:

Arheološka karta Albanije

Promocija arheološkog nasljeđa Tračana (Bugarska)

Tradicionalna umjetnost i zanat u Bosni i Hercegovini

Promocija održivog kulturnog turizma u Transilvaniji (Rumunija)

Vodič kroz muzeje Crne Gore

Riznica kulturne baštine Makedonije

Komunikacija nasljeđa

Menadžment plan Istorijskog jezgra Cetinja

Podrška Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju (Zadar, Hrvatska)

Zaštita i promocija srednjovjekovnih tvrđava na Dunavu u Srbiji

Rehabilitacija muzeja u Bosni i Hercegovini

Podrška festivalu Kruševo-etno grad

Podrška u pripremi multinacionalnog dokumenta nominacije za upis stećaka na Listu svjetske baštine

Izgradnja kapaciteta za Nacionalnu agenciju za nadzor i restauraciju spomenika (Moldavija)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Sastanak predstavnika međunarodne radne grupe o kulturnoj bastini Jugoistočne Evrope, Venecija – 20. novembar 2010. godine

Sastanak UNESCO međunarodne radne grupe u okviru programa „Kulturna baština – most ka zajedničkoj budućnosti" održao se u Veneciji, 20. novembra 2010. godine.

Teme sastanka:

- Osnivanje i rad Regionalnih centara

- Implementacija Cetinjske deklaracije i Akcionog plana

- Priprema VII Ministaske konferencije koja se održava 2011. godine u Srbiji

Nakon sastanka, organizovana je  promocija nematerijalne kulturne baštine - Koncert tradicionalne muzike zemalja Jugoistočne Evrope, uz učešće predstavnika zemalja regiona. Na koncertu je predstavljena i tradicionalna muzika sa prostora Crne Gore, a naš učesnik bio je diplar, Stevan Čavor.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekti

Vodič kroz muzeje Crne Gore bogato ilustrovana publikacija realizovana je sa ciljem da se ukupan muzejski fond učini dostupnim stručnoj i širokoj javnosti i doprinese njegovoj valorizaciji i promociji, kao i da na novi i drugačiji način uključi muzeje u ukupnu kulturno-turističku ponudu Crne Gore.

Muzeji i riznice predstavljene u ovom Vodiču, svjedoče o skladnom suživotu na crnogorskom prostoru, na kome su se susretale, preplitale i ukrštale kulture Istoka i Zapada, čineći neprocjenjivo bogatstvo kulturne baštine Crne Gore.

Publikacija je objavljena na tri jezika, crnogorskom, engleskom i italijanskom u tiražu od po 5000 primjeraka, koji na 224 strane daje korisne informacije o muzejima u Crnoj Gori. Prvo izdanje Vodiča distribuirano je svim muzejskim jedinicima i drugim ustanovama kulture, kao i turističkim centrima i medijima. Distribucija usmjerena prema muzejima, predstavljala je određenu vrstu finansijske pomoći ostvarene kroz prodaju tiraža.

Menadžment plan istorijskog jezgra Cetinja strateški dokument, koji sadrži identifikaciju, opise i menadžment svih aspekata Istorijskog jezgra. Plan prepoznaje sva pitanja značajna za zaštićeno jezgro, posebno rizike i prijetnje, predlaže politike, daje smjernice i mjere u cilju očuvanja i korišćenja njegovih vrijednosti.

Glavni cilj Menadžment plana Istorijskog jezgra Cetinja je da zaštiti, valorizuje i promoviše vrijednosti kulturne i prirodne baštine, odnosno obezbjedi djelotvornu zaštitu izuzetnih vrijednosti i uspješno upravljanje zaštićenom cjelinom. Kao strateški plan, koji prevashodno postavlja okvir za integralno upravljanje, doprinosi boljem razumijevanju vrijednosti Istorijskog jezgra, promoviše resurse kulturne baštine i njihovo korišćenje kao potencijal za napredak lokalne zajednice i njenih građana.

Dokument je štampan u dvojezičnoj verziji, a nosilac projekta je Ministarstvo kulture Crne Gore.

Zvanično je prezentovan u junu 2009. godine na Samitu šefova država Jugoistočne Evrope, koji se održao na Cetinju.

Doštampavanje Vodiča kroz muzeje Crne Gore i Menadžment plana Istorijskog jezgra Cetinja

U okviru programa »Kulturna baština – Most ka zajedničkoj budućnosti«, Ministarstvo kulture dobilo je finansijsku podršku za doštampavanje ove dvije značajne publikacije, koje su realizovane tokom 2008 - 2009. godine uz podršku UNESCO kancelarije u Veneciji.

Kroz ovu donaciju, Ministarstvo kulture doštampalo je 150 primjeraka Menadžment plana Istorijskog jezgra Cetinja i 1000 primjeraka Vodiča kroz muzeje Crne Gore na engleskom jeziku.

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572