UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Konkurs UNESCO-a za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za promociju kulture (IFPC)

  • PDF

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je konkurs za finansiranje projekata  iz Međunarodnog fonda za promociju kulture (IFPC).

Sredstva Međunarodnog fonda za promociju kulture su namijenjena projektima koji promovišu:

- kulturu kao izvor saznanja, značenja, vrijednosti i identita,

- značaj kulture kao faktora održivog razvoja,

- umjetničko stvaralaštvo u svim oblicima, poštujući slobodu izražavanja,

- međunarodnu i regionalnu kulturnu saradnju.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga Fondu: 29. maj 2015. godine u podne (po srednjeevropskom vremenu).

Aplikacije se podnose iskuljučivo elektronskim putem, direktno Fondu.

Potencijalni korisnici fonda:

- javne ustanove nadležne za promociju kulture i umjetničkog stvaralaštva,

- nevladine organizacije (NVO) i neprofitne organizacije čiji su ciljevi usaglašeni sa ciljevima IFPC, a čije aktivnosti doprinose kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu,

- pojedinci, naročito umjetnici i stvaraoci.

Prihvatljive aktivnosti:

- kreacija novih kulturnih i umjetničkih djela,

- organizacija kulturnih i umjetničkih dešavanja nacionalnog, regionalnog i/ili međunarodnog karaktera, koja doprinose utvrđivanju kulturnih i razvojnih strategija i programa.

Načini podrške:

- tehnička pomoć, obezbjeđujući ekspertsku podršku u datom periodu,

- finansijska pomoć u vidu obezbjeđivanja grantova ili sufinansiranja implementacije projektnih aktivnosti.

Uslovi i kriterijumi:

- Ukupan iznos tražene pomoći je između US $20.000 i US $100.000, i ne pokriva više od 80% ukupnog predviđenog budžeta projekta,

- Identifikovan je još jedan izvor sufinansiranja, bilo u vidu gotovinskog učešća ili priloga u naturi, koji pokriva najmanje 20% ukupnog predviđenog budžeta,

- Projekat podrazumijeva gore navedene prihvatljive aktivnosti,

- Iznos tražene pomoći je u skladu sa primjenom projekta,

- Predložene aktivnosti imaju temeljan plan za monitoring,

- Projekat može imati institucionalne i/ili socio-ekonomske rezultate,

- Projekat može imati efekat ekonomskog multiplikatora, tj. može podstaći eventualno sprovođenje dodatnih mjera, aktivnosti i projekata,

- Projektni kalendar ne smije trajati više od 12 mjeseci , a projektne aktivnosti ne mogu početi prije aprila 2016.

Prioritet će imati:

- projekti koje podnose mladi stvaraoci (18 – 30 godina) i projekti usmjereni na mlade;

- projekti koji doprinose rodnoj ravnopravnosti;

- projekti koji ciljno promovišu kulturne i kreativne izraze koji su nedovoljno predstavljeni na svjetskoj umjetničkoj sceni, uprkos njihovom značaju za zajednicu ili zemlju porijekla, i shodno tome zaslužuju podršku;

- projekti koji promovišu mir, društvenu stabilnost i kulturnu raznolikost;

- ukoliko je to moguće, projekti koje podnose ili koji su usmjereni na razvoj zemalja na posljednjoj DAC listi zemalja primaoca razvojne pomoći.

Sadržaj i format aplikacije

Podnosioci projektnih prijedloga moraju dokazati u aplikaciji da projekat zadovoljava sve gorepomenute kriterijume (u skladu sa priloženim formularom).

Evaluacija projektnih prijedloga:

U svrhu evaluacije projekata, prijedlozi moraju sadržati predviđene rezultate u okviru najmanje tri od navedenih indikatora:

(a) broj korisnika, odnosno posjetilaca, gledalaca, klijenata i učesnika;

(b) broj objavljenih članaka u lokalnim, nacionalnim i međunarodnim medijima;

(c) broj partnera koji učestvuju u implementaciji projekta;

(d) broj partnerskih institucija i potencijalnih donatora koji su pokazali interesovanje za datu aktivnosti;

(e) broj organizovanih razmjena i mreža saradnje između umjetnika i/ili kulturnih aktera povezanih sa projektom, na regionalnom i međunarodnom nivou;

(f) broj ostalih mjera, aktivnosti i projekata inspirisanih datim projektom.

Praktične informacije o podnošenju elektronskih aplikacija

- Prije rada na elektronskoj aplikaciji, potrebno je otvoriti nalog na adresi: http://en.unesco.org/ifpc/applicationform/register

- Tokom ispunjavanja aplikacije, unešeni podaci se mogu sačuvati u više navrata prije zvaničnog dostavljanja aplikacije.

- Aplikacije moraju biti sastavljene na engleskom ili francuskom jeziku.

- Biće razmatrana samo jedna aplikacija po nosiocu projekta.

Više informacija o konkursu možete pronaći na stranicama: https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support/call-proposals-2014-open i https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support/faqs

Operativne smjernice možete preuzeti na stranici: https://en.unesco.org/ifpc/sites/ifpc/files/OPER%20GUID_2015_EN.pdf

Kontakt osoba u Ministarstvu kulture:

Dragoljub Janković, samostalni savjetnik II

tel: 041 232 894

email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572