UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Konkurs za dodjelu nagrada "Za žene u nauci" u okviru UNESCO- L'Oréal programa

  • PDF

for women_in_scienceNagrade "Za žene u nauci" su ustanovljene još 1998. godine u okviru partnerstva L'Oréal i UNESCO, sa ciljem da promovišu i ohrabre žene koje doprinose naučnom napretku u cijelom svijetu. Svake godine u okviru ovog programa nagrade se dodjeljuju za pet najuspješnijih naučnica u svijetu. Do sada je odlikovano 82 laureata, od kojih su dvije postale dobitnice Nobelove nagrade u svojim oblastima.

Pet laureata prepoznatih po svom izuzetnom naučnom doprinosu svake godine se nagrađuje naizmjenično u oblasti „physical sciences" ili „life sciences". Ove godine se nagrađuju naučnice čija istraživačka oblast potpada pod okvir physical sciences*.

Prestižno priznanje i nagrade u iznosu od €100,000 biće dodijeljene za pet izuzetnih naučnica na ceremoniji u Parizu, u martu 2015. godine.

Potrebni uslovi koje kandidatkinja treba da obezbijedi:

• Isticanje u međunarodnoj naučnoj zajednici zbog svoje naučne izvrsnosti;

• Aktivna uključenost u naučna istraživanja;

• Istraživačka oblast u okviru physical sciences nabrojanih u Aneksu 1;

• Nepostojanje direktne ili indirektne veze sa programom ,,Za žene u nauci", u svojstvu člana žirija, člana programa ili sl.

Način prijavljivanja:

Kako bi bila razmatrana za nagradu, kandidatkinju mora nominovati eminentni naučnik/naučnica. Ne postoji mogućnost samo-nominacije, nominacije od strane užih članova porodice, kao ni mogućnost nominovanja tima naučnica za nagradu.

Nominaciju kandidatkinje može podnijeti: glavno i odgovorno lice univerziteta ili naučno-istraživačke ustanove, član akademije nauka ili drugih nacionalnih naučnih institucija, stalni profesor ili docent, prethodno nagrađivani laureat ,,Za žene u nauci" ili osoba koja posjeduje doktorat.

Nominacija se vrši isključivo elektronskim putem, preko platforme www.fwis.fr , gdje se osoba koja nominuje mora prvo registrovati.

Aplikacija mora sadržati:

• Detaljnu biografiju,

• Kratko objašnjenje zašto ta osoba nominuje kandidatkinju za ovu nagradu (200 – 400 riječi),

• Listu publikacija i patenata, počevši od najskorijih,

• Listu od pet najbitnijih publikacija, sa njihovim kratkim rezimeom,

• Puni tekst ovih pet najbitnijih pubikacija,

• Tri do pet pisama preporuke od uvaženih naučnika van institucije u kojoj radi kandidatkinja.

Način selekcije:

Prvu fazu selekcije vrši tim eksperata iz navedenih oblasti u okviru physical sciences, koji će listu od odabranih 50 kandidatkinja proslijediti međunarodnom stručnom žiriju, kojim predsjedava dobitnik Nobelove nagrade. Odabranih pet kandidatkinja će biti kontaktirane od strane žirija krajem septembra 2014. godine.

Rok za podnošenje nominacija: 15. jun 2014. godine.

Dodatne informacije možete pronaći na sledećim sajtovima:

http://www.loreal.com/Foundation/Article.aspx?topcode=Foundation_AccessibleScience_WomenExcellence_U

www.mna.gov.me

 

 

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572