UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Konkurs UNESCO za finansiranje projekata u okviru Programa participacije 2014 – 2015

  • PDF

Na osnovu Rezolucije 37 C/72, usvojene na 37. Generalnoj konferenciji UNESCO, Nacionalna komisija za UNESCO objavljuje Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Programa participacije za 2014-2015. godinu

Uslovi prijave:

1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta.

2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentom 37 C/5 Program i budžet UNESCO za period 2014-2017 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002266/226695e.pdf . Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima za pet glavnih programskih oblasti Organizacije za period 2014-2017, koji su sadržani u dokumentu 37 C/5.

3. Budžet projekta: u skladu sa članom 14. Rezolucije 37 C/72, prema kojem su utvrđeni iznosi finansijskih sredstava, u skladu sa nivoom projekta, maksimalan iznos za projekte nacionalnog nivoa je $26,000; podregionalnog ili međuregionalnog $35,000, a projekat regionalnog nivoa $46,000.

4. Trajanje projekta: krajnji rok za realizaciju odobrenih projekata je 31.12.2015. godine.

5. Nivo projekta: nacionalni, podregionalni (saradnja nekoliko zemalja iz istog geografskog područja, npr. zemlje Jugoistočne Evrope), regionalni (saradnja svih zemalja jednog regiona) i međuregionalni (saradnja zemalja iz različitih regiona).

Regioni: Afrika, Arapske zemlje, Azija i Pacifik, Evropa i Sjeverna Amerika, Latinska Amerika i Karibi.

Način i rok prijave:

Prijavne obrasce na crnogorskom i engleskom jeziku potrebno je dostaviti u elektronskoj i štampanoj formi do 01. jula 2014. godine Nacionalnoj komisiji za UNESCO Crne Gore.

Obrasce u elektronskoj formi dostaviti na adresu generalne sekretarke: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , a potpisane i ovjerene originale u dva primjerka na poštansku adresu:

Nacionalna komisija za UNESCO, Ministarstvo kulture Crne Gore

Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje

Sa naznakom: Prijava za Program participacije 2014-2017

Rezultati odobrenih projekata biće objavljeni na sajtu Nacionalne komisije.

Prijavni obrazac

Rezolucija 37C/72

Mjerila

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572