UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Konkurs: UNESCO-Aschberg Program stipendija za mlade umjetnike

  • PDF

UNESCO-Aschberg Program stipendija za umjetnike objavio je konkurs za 2014. godinu. Ovaj program promoviše mobilnost mladih umjetnika putem organizacije rezidencijalnih boravaka umjetnika u inostranstvu. UNESCO-Aschberg Program stipendija je 1994. godine integrisan u UNESCO strategiju kako bi se promovisala kulturna raznolikost i interkulturni dijalog. Zahvaljujući ovom programu, mladi umjetnici imaju priliku da steknu potrebna iskustva u različitim zemljama. Programska strategija se zasniva na UNESCO politikama promovisanja kreativnosti i kulturne raznolikosti, i, shodno tome, usaglašena je sa Konvencijom o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza (2005). Program daje prioritet umjetnicima i institucijama iz zemalja u razvoju u svrhu poboljšavanje saradnje Sjever-Jug i Jug-Jug.

Konkurs je otvoren za pisce, muzičare i vizuelne umjetnike od 25 do 35 godina starosti. Ove tri oblasti pokrivaju i umjetničke specijalizacije koje pokreću kreativnu industriju, naime muzičku industriju, organizaciju koncerata, audovizuelni sektor, grafički dizajn i izdavaštvo. Lista stipendija za 2014. godinu je dostupna na www.unesco.org/culture/aschberg, gdje se mogu naći direktni linkovi za institucije koje obezbjeđuju rezidencijalne boravke, uputstva za prijavljivanje i važne rokove.

Kandidati mogu podnijeti samo jednu prijavu godišnje, a u programu mogu učestvovati samo jednom u toku karijere.

Lista stipendija za 2014. godinu:

Pisanje

• Camac (Francuska) – Rok: 15. oktobar 2013.

• Dar al Ma´Mûn (Maroko) – Rok: 20. novembar 2013.

• Djerassi Resident Artists Program (SAD) - Rok: 31. oktobar 2013.

• Sacatar Foundation (Brazil) - Rok: 14. oktobar 2013.

Muzika

• Civitella Ranieri Center (Italija) - Rok: 15. novembar 2013.

• L'Espace Sobo Badè (Senegal) - Rok: 8. novembar 2013.

• Sacatar Foundation (Brazil) - Rok: 14. oktobar 2013.

• Virginia Center for the Creative Arts (SAD) - Rok: 31. oktobar 2013.

Vizuelne umjetnosti

• Bundanon Trust (Australija) - Rok: 31. oktobar 2013.

• Camac (Francuska) - Rok: 15. oktobar 2013.

• Centro Colombo Americano (Kolumbija) - Rok: 18. novembar 2013.

• La Chambre Blanche (Kanada) - Rok: 3. novembar 2013.

• Changdong National Art Studio (Republika Koreja)- Rok: 4. oktobar 2013.

• Dar al Ma´Mûn (Maroko) - Rok: 20. novembar 2013.

• Djerassi Resident Artists Program (SAD) - Rok: 31. oktobar 2013.

• Sacatar Foundation (Brazil) - Rok: 14. oktobar 2013.

• Sanskriti Foundation (Indija) - Rok: 30. oktobar 2013.

• UNIDEE - Cittadellarte (Italija) - Rok: 24. oktobar 2013.

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572