UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Crnogorsko učešće na sastanku u Državnom muzeju Aušvic – Birkenau, 3 – 4. jul 2013.

  • PDF

U Državnom muzeju Aušvic-Birkenau će se 3. i 4. jula 2013. godine održati sastanak "Obrazovanje o holokaustu i interkulturno razumijevanje u Jugoistočnoj Evropi: obnavljanje bivšeg jugoslovenskog paviljona u Aušvicu-Birkenau", u okviru UNESCO globalne inicijative "Kultura: most ka razvoju" i UNESCO međusektorske platforme za kulturu mira i nenasilja.

Sastanak je organizovan kako bi se nastavili razgovori o renoviranju i transformisanju bivšeg jugoslovenskog Bloka br. 17, koji se nalazi u Državnom muzeju Aušvic-Birkenau, Poljska, kao i o postavci zajedničke izložbe na temu holokausta. Takođe, u toku sastanka će se organizovati i posjete drugih nacionalnih paviljona.

Nakon Drugog svjetskog rata, poljska vlada je odlučila da tri lokacije koncentracionog logora Aušvic (Aušvic I, Aušvic II – Birkenau i Aušvic III – Monovice) pretvori u memorijal, u sjećanje na taj najmračniji period u istoriji čovječanstva. Godine 1979. Aušvic-Birkenau je uvršten na UNESCO Listu svjetske baštine. Državni muzej Aušvic-Birkenau postaje jedan od ključnih istorijskih spomenika u Evropi, u kojem se od 1960. godine izlažu nacionalne postavke na inicijativu bivših logoraša iz raznih zemalja.

Muzej revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije (danas Muzej istorije Jugoslavije), 1963. godine postavlja izložbu u prostoru Paviljona 17 Državnog muzeja Aušvic-Birkenau, koja je inovirana i dopunjena 1989. godine. Nakon raspada Jugoslavije, nacionalna postavka se zatvara 2008. i demontira 2009. godine. Na konsultativnom sastanku svih bivših jugoslovenskih republika povodom obnavljanja paviljona u Državnom muzeju Aušvic-Birkenau, koji je održan 29. juna 2011. godine, svi prisutni su se složili da izložbeni prostor Bloka 17 ne treba dijeliti, kao i da je potrebno formirati međudržavnu radnu grupu koja će organiziovati zajedničku postavku.

Ova inicijativa ima za cilj bolju promociju kulturne baštine kao moćne alatke za održivi društveni, ekonomski i ljudski razvoj, mogućnost stvaranja novih radnih mijesta, socijalnu koheziju, obrazovanje i obostrano razumijevanje, kao i nove mogućnosti međunarodne saradnje.

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572