UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Crnogorsko učešće na Međunarodnoj konferenciji "Kulturna raznolikost, civilno društvo i međunarodna kulturna saradnja u Jugoistočnoj Evropi", Zagreb, 3. i 4. jun 2013.

  • PDF

Na Međunarodnoj konferenciji "Kulturna raznolikost, civilno društvo i međunarodna kulturna saradnja u Jugoistočnoj Evropi: Implementacija UNESCO Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza", koja će se održati u Zagrebu 3. i 4. juna 2013. godine, Crnu Goru će predstavljati Dragoljub Janković, sekretar Odbora za kulturu Nacionalne komisije za UNESCO i kontakt osoba za primjenu Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza.

Četiri osnovne teme Konferencije su integrisanje kulturne raznolikosti u politike održivog razvoja, razvoj kulturnih politika, jačanje raznolikosti kulturnih izraza, kao i mobilnost i angažman civilnog društva. Konferencija će se fokusirati na glavne probleme koji se odnose na implementaciju Konvencije, uz analizu očekivanja međunarodne zajednice i primjera dobre prakse.

Cilj Konferencije je da okupi eksperte, istrazivače i kreatore politika, sa akcentom na region Jugoistočne Evrope, kako bi se pomenuta pitanja zajednički razmotrila. Posebna pažnja će biti posvećena analizi informacija koje su dostavljene UNESCO od strane referentnih institucija u vidu periodičnih izvještaja.

Konferenciju organizuju Culturelink/IRMO i Centar za demokratiju i pravo - Miko Tripalo, u saradnji sa Hrvatskom komisijom za UNESCO i uz podršku UNESCO Regionalnog biroa za evropsku nauku i kulturu iz Venecije.

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572