UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Učešće umjetnice Adrijane Gvozdenović na UNESCO Art kampu u Andori

  • PDF

art kamp_unescoMlada umjetnica Adrijana Gvozdenović učestvuje na UNESCO Art kampu, koji se održava u gradu Ordino, u Andori, u periodu od 09. do 22. jula.

Treći međunarodni UNESCO Art kamp koncipiran je kao međunarodna platforma interakcije kreativnosti sa različitih meridijana, u cilju globalne promocije vizuelnog stvaralaštva. Radovi nastali na ovom rezidencijalnom programu biće zastupljeni serijom izložbi tokom perioda 2012 – 2014 godine. Inicijalna izložba održaće se u Andori neposredno nakon okončanja perioda rezidencijalnog boravka, a zatim u sjedištu UNESCO u Parizu. Planirane su i izložbe u Savjetu Evrope u Strazburu, kao i u Austriji i Belgiji, te Portugalu i Španiji.

Pored Adrijane Gvozdenović, u svojsktvu rezidencijalnih umjetnika u Andori particpiraju umjetnici iz 30 zemalja svijeta, uz svesrdnu podršku svojih zemalja.

Art kamp oraganizuje Nacionalna komisija za UNESKO Andore. Crna Gora u Andori predstavlja Adrijanu Gvozdenović, koja je odabrana putem javnog konkursa Udruženja likovnih umjetnika, na poziv Nacionalne komisije za UNESCO Crne Gore, posredstvom Ministarstva kulture, koji su i podržali njeno učešće.

Izjava Adrijane Gvozdenović:

"Pored ličnog iskustva koje najviše mijenja i oblikuje, odlazak vani je ključan za mladog umjetnika. U direktnom dodiru sa drugim kulturama, drugačije profilisanim likovnim scenama i aktivnim učešćem u kulturnim dešavanjima, prevazilaze se stereoptipi, osmjele ambicije i relativizuju decenijama građeni tabui koji ograničavaju umjetničke scene unutar predvidljivog, ustaljenog kruga mišljenja i viđenja.

Otvaranjem granica, Crna Gora dobija solidnu osnovu da kao rezonantna kutija prema svijetu odašilje logičan i artikulisan eho, kao odgovor na burne metamorfoze u savremenoj umjetnosti.

Projekat koji planiram da realizujem u Andori logičan je nastavak dosadašnjeg rada. U novoj sredini, sa umjetnicima iz različitih krajeva svijeta, suočavam se sa različitim percepcijama, koje za nekog mogu biti svakodnevica, a za drugog senzacija. Predstaviću se slikama koje se tematski odnose na pojam indetiteta u savremenom društvu (sa svjesnošću koliko stereotipa riječ indentitet sa sobom nosi), kroz lične impresije okrenute zamišljenosti, sentimentalnosti i melanholiji, u isto vrijeme poetične i bizarne. Želim da ukažem na snažnu vizueliziranu misao koju ima jednostavan trenutak, a na nivou medija slike, pokušaću da naglasim suptilan odnos boje i platna. Mislim da će bitan dio procesa stvaranja u ovakvoj rezidenciji biti inspirisan interakcijom sa drugim umjetnicima. Na taj način ovaj projekat istražuje, na individualnom i kolektivnom nivou, percepciju novog, začuđujućeg i nepoznatog i ukazuje na moguće načine tumačenja tog iskustva.

Put kojim prilazimo sferi nepoznatog, te način prihvatanja, i kako izgleda osloboditi se predrasuda pred novim i neočekivanim: to je jedan od najdragocjenijih ciljeva umjetnosti uopšte."

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572