UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Zamišljanje Balkana, istorija, sjećanja i dijalozi u Jugoistočnoj Evropi

  • PDF

Slovenija. Istorijski_muzeji Isidora

Nacije su jedan od osnovnih djelova moderne Evrope. Od XIX vijeka, snage nacionalne ideologije su oblikovale akcije velikih grupa ljudi, a kompleks odnosa između nacija i država je oblikovao istoriju Jugoistočne Evrope.

Direktori i eskperti istorijskih muzeja Evrope su, pod pokroviteljstvom UNESCO-a, održali nekoliko međunarodnih sastanaka na temu: "Zamišljanje Balkana, istorija, sjećanja i dijalozi u Jugoistočnoj Evropi". U okviru ovog projekta, prvi sastanak održan je u Solunu (Grčkoj) 18-19. oktobra 2010. sa radnim naslovom "Nacionalni istorijski muzeji u Jugoistočnoj Evropi: Učenje istorije, izgradnja zajedničkih sjećanja". Potom u Berlinu (Njemačka) 27-28 januar 2011. "Najbolja praksa u muzejskom upravljanju: Bavljenje teškim nasljeđem, učenje o istoriji". Sastanak u Torinu (Italija) 5-6 oktobar 2011, "Istorija, sjecanja i dijalog u Jugoistočnoj Evropi: Istraživanje identiteta nacija" je organizovan kako bi se govorilo o konkretnom prijedlogu za buduću zajedničku izložbu pod nazivom "Imaginarni Balkan. Identiteti, narodi i sjećanje u Jugoistočnoj Evropi".

Ova izložba će biti dizajnirana da omogući predstavljanje u nizu zemalja, pomagati održavanju dijaloga i saradnji istorijskih muzeja i unaprijeđenju zajedničkog razmišljanja o izgradnji nacionalnih procesa transformacije, kulturne i društvene prakse i izgradnju evropskog identiteta i zajedničkih sjećanja.

Cilj ovog projekta je da se pomogne što boljem razumijevanju složenosti istorijskih promjena i odnosu između nacija, kultura, identiteta, sjećanja i država Jugoistočne Evrope. Učesnici će na pažljiv način predstaviti istoriju u više perspektiva (politikčku, kultunu, socijalnu), stimulišući posjetioce kritičkim refleksijama, definisanjem novog načina obrazovanja, informisanja i komunikacije politike, usklađivanjem muzeografije sa međunarodnim standardima i ICOM-ovim etičkim kodeksom.

Ovo će biti istorijska prilika da se razmisli o tome kako istorijski muzeji nude nove perspektive za preispitivanje nacionalne naracije, identiteta i istorije, kao i bolje razumijevanje zajedničkih evropskih karakteristika.

Izložbu će karakterisati zamisli, ideje i koncepti koji su bili osnova za formulaciju i oblikovanje politika i strategija u vezi nacije, nacionalne ideologije i nacionalne reprezentacije. To se odnosi, uglavnom, na razvojne ideje u razdoblju od prosvjetiteljstva, koje je odigralo ključnu ulogu u oblikovanju nacionalnih pokreta u Evropi i formulisanje nacionalnih pojmova u Jugoistočnoj Evropi.

Zemlje učesnice su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Grčka, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovenija, Makedonija i Turska. Koordinatori izložbe su predstavnici međunarodnih organizacija: Savjeta Evrope, Njemačkog Istorijskog muzeja, stručne organizacije ICOM, i akademske mreže istraživanja EUNAMUS.

Ova izložba se hronološki, uglavnom, fokusira na "dugi XIX vijek", tj. od Francuske revolucije do Balkanskih ratova, a kroz tri tematske cjeline: Život na Balkanu, Obrazovanje na Balkanu i Predstavljanje. Prvo prikazivanje biće u Ljubljani (Slovenija) u junu 2013. godine.

Izložbu će realizovati Isidora Kovačevic i Aleksandar Berkuljan iz Narodnog muzeja Crne Gore.

Fotografije sa sastanka u Torinu

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572