UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

L’OREAL - UNESCO konkurs za stipendije iz oblasti prirodnih nauka za 2013. godinu

  • PDF

ForWomeninScienceLOREAL-UNESCOMinistarstvo nauke i Nacionalna komisija za UNESCO obavještava sve zainteresovane da je objavljen konkurs za stipendije iz oblasti prirodnih nauka za 2013. u okviru programa saradnje između UNESCO i Fondacije L'OREAL. Ovim programom dodjeljuje se 15 stipendija u iznosu od 20,000 američkih dolara u trajanju godinu dana i namijenjen je mladim ženama koje se bave istraživačkim radom u oblasti prirodnih nauka. Maksimalni period trajanja stipendije je 12 mjeseci. Po zahtjevu aplikanta stipendija se može produžiti na još godinu dana, i po odobrenju produžetka stipendije, kandidatkinjama će biti dodijeljeno dodatnih 20,000 američkih dolara.

Kandidatkinje, posnosioci aplikacije, ne smiju biti starije od 35 godina (rođene prije 1.januara 1978. godine neće biti uzete u razmatranje) i prednost će biti data angažovanim u istraživanjima na doktorskom ili post-doktorskom nivou u jednoj od bliskih oblasti prirodnih nauka uključujući: biologiju, biohemiju, biotehnologiju, poljoprivredu, medicinu, farmaciju i fiziologiju.

Kandidatkinje koje u vrijeme apliciranja posjeduju doktorat iz navedenih oblasti istraživanja imaće prednost pri selekciji, ali i aplikacije studenata koji rade istraživanja na doktorskim studijama uzeće se u razmatranje.

Predviđeni period realizacije projekata: 1. mart 2013 - 1. mart 2014. godine.

Predlog projekta treba da sadrži: konkretan doprinos predloženog projekta prirodnim naukama; cilj istraživačkog projekta; očekivani rezultati ili uticaj istraživačkog projekta koji se sprovodi; vremenski okvir u kojem će se realizovati projekat; ime i adresa domaćina instituta/laboratorije, kao i detaljan budžet predloženog projekta.

Rok za dostavu prijave je 29. jun 2012. godine. Dodatne informacije, detalji o pozivu i aplikacioni formular mogu se naći Aplikacioni formular je dostupan na sljedećem linku: www.unesco.org/en/fellowships/loreal

Prijava se dostavlja u originalu u štampanoj formi Nacionalnoj komisiji za UNESCO na adresu: Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje i kopija u elektronskoj formi generalnom sekretaru Nacionalne Komisije za UNESCO, Mariji Ražnatović na mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Kandidatkinje svoje aplikacije mogu podnijeti i online putem sljedećeg linka do 15.juna 2012.g.: https://www.eudonet.com/v7/app/specif/EUDO_03816/Fwis_International/Default.aspx

U slučaju online prijave potrebno je informisati Ministarstvo nauke i Nacionalnu komisiju za UNESCO o podnijetoj prijavi.

Do danas 180 mladih žena iz 84 države dobitnice su ove stipendije. Informacije o rezultatima ranijih konkursa možete pročitati na sajtu: www.forwomeninscience.com

Za dodatne inofrmacije kontakt osoba u Ministarstvu nauke: Milena Milonjić, tel: 020 405 307, e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572