UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Nematerijalna kulturna baština

  • PDF

Nematerijalna kulturna baština postala je fokus interesovanja svjetske javnosti 2001. godine, dvije godine prije usvajanja Konvencije i šest godina prije njenog stupanja na snagu. Tadašnji generalni direktor UNESCO Koïchiro Matsuura, kako bi skrenuo pažnju na značaj izučavanja i zaštite nematerijalne kulturne baštine, donio je Proklamaciju o remek-djelima oralne i nematerijalne kulturne baštine. Stupanjem na snagu Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (usvojena 2003. godine, stupila na snagu 2008. godine) dotadašnji popis preoblikovan je u Reprezentativnu listu nematerijalnih kulturnih dobara, koja obuhvata elemente duhovne kulture koji imaju univerzalnu vrijednost.

Oblast zaštite nematerijalne kulturne baštine na univerzalnom planu relativno je nova, dok je na lokalnom nivou izučavanje duhovne kulture bilo zastupljeno kroz rad stručnjaka iz muzeja i drugih institucija čiji je to djelokrug posla. U Crnoj Gori, stupanjem na snagu Zakona o zaštiti kulturnih dobara (avgust 2010. godine) prvi put je prepoznata oblast nematerijalne kulturne baštine, čime su se, uz stupanje na snagu Zakona o ratifikaciji Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (septembar 2009. godine), stvorili zakonski uslovi za zaštitu nematerijalne kulturne baštine. Novim Zakonom nematerijalna kulturna dobra ne samo što su dobila svoju zakonsku poziciju, već im je data jednaka važnost u odnosu na pokretna i nepokretna kulturna dobra. Stav 1 Člana 17 Zakona o zaštiti kultrunih dobara nematerijalno kulturno dobro definiše kao: ljudsko umijeće, izražaj, vještinu ili izvođenje, kao i predmet, rukotvorinu, instrument ili prostor koji je sa tim povezan, koje zajednice, grupe, i, u nekim slučajevima pojedinci prepoznaje kao dio svoje kulturne baštine. U skladu sa stavom 2 ovog člana, nematerijalno kulturno dobro može biti:

1. Jezik, govor, usmeno predanje, usmena književnost ili drugi usmeni izraz;

2. Izvođačka umjetnost;

3. Običaj, obred i svečanost;

4. Znanje ili vještina vezana za prirodu i svemir;

5. Kultno i znamenito mjesto;

6. Tradicionalan zanat ili vještina.

Prema Zakonu, Uprava za zaštitu kulturnih dobara dužna je da za svako kulturno dobra utvrdi kulturnu vrijednost i to procedurom koja nalaže formiranje tročlane radne grupe koja na osnovu relevantnih istraživačkih i naučnih nalaza utvrđuje društveni značaj kulturnog dobra i donosi elaborat. Jedan od prvih zadataka Uprave za zaštitu kulturnih dobara jeste revizija postojećeg Registra kulturnih dobara, koji će sadržati i nematerijalna kulturna dobra.

Adekvatna zaštita nematerijalne kulturne baštine podrazumijeva angažovanje velikog broja stručnih lica, prije svega za istraživačko – naučni aspekt rada. Posebno važnu ulogu u procesu zaštite namaterijalne kulturne baštine imaju lokalne zajednice koje ne samo da su prepoznate kao nosioci pojedinih elemenata nematerijalne baštine, već i kao glavni inicijatori njihove zaštite.

Zaštita nematerijalnih kulturnih dobara značajna je prije svega na nacionalnom nivou jer je potrebno formirati Knjigu nematerijalnih kulturnih dobara u okviru Registra kulturnih dobara koji vodi Uprava za zaštitu kulturnih dobara. Formiranju ovih mehanizama zaštite prethodi sveobuhvatan popis nematerijalne kulturne baštine u Crnoj Gori. U tu svrhu, podrškom UNESCO kancelarije iz Venecije održana je osmodnevna radionica o popisu nematerijalne baštine na kojoj su učešće uzeli 16 predstavnika lokalnih, nacionalnih institucija i civilnog društva. Zadatak ove multidisciplinarne grupe je da svoje znanje prenese na dalje subjekte koji će učestvovati u popisu, a trenutno se osmišljava strategija i organizacija popisa koji će početi 2012. godine.

UNESCO Reprezentativna lista nematerijalne kulturne baštine čovječanstva je finalni korak ka valorizaciji i promociji nematerijalnih kulturnih dobara, i za ona dobra za koja se procijeni da imaju univerzalnu vrijednost za čovječanstvo biće kandidovana da postanu dio svjetske baštine čovječanstva.

Kontakt osoba za nematerijalnu kulturnu baštinu:

Milica Nikolić

Ministarstvo kulture

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572