UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Konferencija o participaciji mladih Evrope i Sjeverne Amerike

  • PDF

Konferencija o participaciji mladih Evrope i Sjeverne Amerike

22-24 septembar 2011

Beč, Austrija

Konferencija o participaciji mladih Evrope i Sheverne Amerike okupila je 49 mladih delegata iz 25 zemalja (Andora, Austrija, Bjelorusija, Bosna and Hercegovina, Crna Gora, Kanada, Kipar, Republika Češka, Estonija, Finska, Njemačka, Mađarska, Italija, Latvija, Letonija, Moldavija, Holandija, Norveška, Poljska, Rusija, Srbija, Slovenija, Švedska, i Švajcarska). Marija Radunović iz NVO „Mladi za vas" predstavljala je Crnu Goru.

Na ovoj konferenciji je razmatran UNESCO-ov rad i struktura i razmijenjena su iskustva o učešcu u UNESCO programima. Učesnici su definisali bolje mogućnosti za učešće mladih. Kao krajnji rezultat konferencije definisane su preporuke za:

1. Mlade i omladinske organizacije,

2. Vlade država učesnica,

3. UNESCO i

4. Nacionalne komisije.

Konferencija je organizovana u vidu različitih sesija, na kojima su učesnici razmatrali položaj i učešće mladih u UNESCO pogramima.

Workshop caffe

Teme caffea su bile :

• Integracija - uspostavljanje dijaloga izmedju mladih i UNESCO-vih struktura;

• Saradnja - lična iskustva sa UNESCO-vim programima za mlade;

• Uključivanje i posvećenost - Šta UNESCO i njegove Nacionalne komisije mogu da ponude mladima.

Diskusije i prijedlozi okruglih stolova:

• Učešće u UNESCO programima, internacionalna mreža mladih ljudi iz programa UNESCO širom svijeta, kako bi ta mreža izgledala, ko bi bio zadužen za nju itd.;

• Zašto mladi žele da učestvuju u UNESCO-vim programima, koje bi teme bile pripritet, zašto UNESCO uopšte treba da brine o mladima;

• Na koji način bi mladi željeli da učestvuju u UNESCO programima, kako unaprijediti UNESCO-ove strakturea za veće učešče mladih;

Marija je imala zadatak da prezentuje najbolju ličnu praksu razmjene medju mladima. Vođena je diskusija o tome na koje načine sve UNESCO može da privuče mlade (takmičenja, posjeta školama i institucijama, putem medija, promocija, itd.) sa zaključkom da sve to treba da bude VIDLJIVO, jer dosta mladih zna samo za ime UNESCO, ali konkretno o programima veoma slabo. Razgovarali su o preporukama i izglasali 2 najznačajnije i to :

1. Slanje reprezenata u edukativne institucije da drže prezentacije o UNESCO-u,

2. Obezbjeđivanje grantova za različite oblasti za mlade, omladinske organizacije i škole.

Zatim su razgovarali u grupama i o tome šta mladi mogu da ponude UNESCO-u:

• Osnivanje volonterskih servisa UNESCO ili radnih grupa koje će sačinjavati mladi;

• Istraživanja koje sprovode mladi;

• 72- časovni projekti (volonterski)

• Socijalni programi za seoska područja;

• Otvaranje i pomoć u vođenju UNESCO klubova u školama ili na fakultetima.

Na kraju Konferencije, utvrdili su Preporuke koje će se prezentovati na 36. Generalnoj konferenciji UNESCO u Parizu.

Organizovan je i obilazak značajnih institucija i socijalno ugroženih krajeva Beča.

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572