UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Program obuke NatuRegio Balkans - zaštita prirode i održivi razvoj

  • PDF

NatuRegio Balkans nudi programe obuke u oblasti zaštite prirode i održivog razvoja na međudržavnom nivou, sa posebnim akcentom na projektni menadžment, međunarodnu komunikaciju i primjere najboljih praksi. Kandidati će predlagati, razvijati i implementirati manje projekte u svojim zemljama kroz podršku međunardonog projektnog tima.

Troškove puta i boravka tokom obuke, kao i finansiranje projekta pokriva NatuRegio Balkans.

Više informacija u prilogu, i na sajtu: www.naturegio.nna.de

 

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572